Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

Vào hồi 14h00, ngày 28/11/2017 Ông Phạm Minh Hà - Cục Trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) và Ông Ngô Lâm - Phó Cục Trưởng Cục Giám định tổ chức làm việc với Phòng Quản lý an toàn xây dựng và các đơn vị có liên quan nhầm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình. Tại buổi làm việc có Phòng Quản lý an toàn xây dựng, đại diện Trung tâm CDMI - Cục Giám định, đại diện Công ty Incosaf, đại diện Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Ngọc Tú - Trưởng phòng Quản lý an toàn xây dựng đã báo cáo tóm tắt các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới bao gồm:

- Công tác bồi dưỡng, huấn luyện, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với kiểm định viên;

- Công tác xây dựng các hành lang kỹ thuật phục vụ việc hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng.

Đại diện các đơn vị tham gia phối hợp đã có các ý kiến đề xuất, góp ý để xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với các nhiệm vụ trên.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định chỉ đạo các đơn vị tham gia sớm triển khai một số nội dung như:

- Xây dựng đề cương chi tiết, kế hoạch thực hiện bao gồm nhân lực và tài chính để triển khai các nhiệm vụ được giao;

- Báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hàng tháng về Cục Giám định, làm cơ sở để tổng hợp, đánh giá và báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng theo tiến độ.

- Giao Phòng Quản lý an toàn xây dựng là đầu mối triển khai, đôn đốc và báo cáo chi tiết tình hình việc thực hiện của các đơn vị đối với các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình./.

Theo Cục Giám định (Duy Tạo)

280

Thư mời tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐKT an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng công trình. (28/6/2018)

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam (28/6/2018)

Thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng (15/5/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch (lần 2) và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (9/5/2018)

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (20/4/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật An toàn lao động (8/3/2018)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số Dự án trên địa bàn Hà Nội (15/12/2017)

Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động tổ chức đối thoại định kỳ năm 2017 (15/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tại TP. Hà Nội. (12/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại Bắc Ninh (11/12/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT