Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

Vào hồi 14h00, ngày 28/11/2017 Ông Phạm Minh Hà - Cục Trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) và Ông Ngô Lâm - Phó Cục Trưởng Cục Giám định tổ chức làm việc với Phòng Quản lý an toàn xây dựng và các đơn vị có liên quan nhầm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình. Tại buổi làm việc có Phòng Quản lý an toàn xây dựng, đại diện Trung tâm CDMI - Cục Giám định, đại diện Công ty Incosaf, đại diện Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Ngọc Tú - Trưởng phòng Quản lý an toàn xây dựng đã báo cáo tóm tắt các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới bao gồm:

- Công tác bồi dưỡng, huấn luyện, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với kiểm định viên;

- Công tác xây dựng các hành lang kỹ thuật phục vụ việc hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng.

Đại diện các đơn vị tham gia phối hợp đã có các ý kiến đề xuất, góp ý để xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với các nhiệm vụ trên.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định chỉ đạo các đơn vị tham gia sớm triển khai một số nội dung như:

- Xây dựng đề cương chi tiết, kế hoạch thực hiện bao gồm nhân lực và tài chính để triển khai các nhiệm vụ được giao;

- Báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hàng tháng về Cục Giám định, làm cơ sở để tổng hợp, đánh giá và báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng theo tiến độ.

- Giao Phòng Quản lý an toàn xây dựng là đầu mối triển khai, đôn đốc và báo cáo chi tiết tình hình việc thực hiện của các đơn vị đối với các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình./.

Theo Cục Giám định (Duy Tạo)

34

Chủ động phòng tránh thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm (26/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số Dự án trên địa bàn Hà Nội (15/12/2017)

Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động tổ chức đối thoại định kỳ năm 2017 (15/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tại TP. Hà Nội. (12/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại Bắc Ninh (11/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác PCTT với một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tại Quảng Ninh (5/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng một số đơn vị hoạt động xây dựng (27/11/2017)

Bảo đảm an toàn khi thi công công trình thoát nước (27/11/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp kiểm tra công tác an toàn lao động tại các công trình xây dựng với Sở Xây dựng Hà Nội (13/11/2017)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm việc với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến an toàn xây dựng (25/10/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT