Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2018

Ngày 06/12/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 71/HĐNTNN-CTTĐ gửi Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương, Thanh Hóa về việc giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2018.
Theo đó, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý chất lượng, chất lượng công trình và công tác nghiệm thu các công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp tại Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng kính đề nghị Quý Bộ và UBND các tỉnh, thành phố rà soát và giới thiệu danh sách các công trình có quy mô lớn thuộc thẩm quyền quản lý của Quý Bộ và UBND tỉnh, thành phố được dự kiến khởi công trong năm 2018 để Hội đồng lập danh sách trình Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách các công trình giới thiệu gửi về địa chỉ: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, địa chỉ: Số 37 - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội (điện thoại: 04.39760271; fax: 04.39780303), trước ngày 20/12/2017.

Nguồn:

Công văn số 71/HĐNTNN-CTTĐ

71-HĐNTNN-CTTĐ.pdf

Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước các CTXD (Huy Cường)

1446

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT