Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động tổ chức đối thoại định kỳ năm 2017

Sáng ngày 15/12/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động tổ chức Đối thoại định kỳ năm 2017 nhằm bàn thảo về các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật. Chủ trì cuộc đối thoại là Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia An toàn, Vệ sinh lao động, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc Đối thoại còn có các thành viên Hội đồng và đại diện các Bộ, ngành.
Quang cảnh buổi đối thoại

Đại diện Bộ Xây dựng, ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trực tiếp trả lời các ý kiến liên quan đến ATVSLĐ trong Xây dựng tại cuộc Đối thoại. Các nội dung chủ yếu đối thoại trong ngành xây dựng chủ yếu về: Các biện pháp tăng cường đánh giá rủi ro, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm trong xây dựng; lập và phê duyệt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; bất cập về công tác tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ trong xây dựng; quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu trong thi công xây dựng; quy định về khai báo, điều tra,, báo cáo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong xây dựng.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại


Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia An toàn, Vệ sinh lao động, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc


Ông Chang Hee Lee, Giám đốc văn phòng ILO Hà Nội phát biểu tại Đối thoại


Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng trả lời một số vấn đề liên quan đến ngành xây dựng

tại Đối thoại


Ông Hà Tất Thắng, Trưởng Ban thư ký Hội đồng quốc gia An toàn, Vệ sinh lao động, Cục trưởng Cục An toàn lao động tổng hợp ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi tới Hội đồng và trả lời một số ý kiến liên quan đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Đối thoại

Theo Cục Giám định (Hồng Nhi)

501

Thư mời tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐKT an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng công trình. (28/6/2018)

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam (28/6/2018)

Thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng (15/5/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch (lần 2) và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (9/5/2018)

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 (20/4/2018)

Quyết định về việc công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật An toàn lao động (8/3/2018)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại một số Dự án trên địa bàn Hà Nội (15/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tại TP. Hà Nội. (12/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra công tác An toàn lao động trong thi công xây dựng tại Bắc Ninh (11/12/2017)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới liên quan đến công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình (5/12/2017)

 
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT