Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) đã tổ chức kiểm tra công tác thử tải cầu Vàm Cống

Từ ngày 04/4/2019 đến ngày 05/4/2019, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) đã tổ chức kiểm tra công tác thử tải cầu Vàm Cống Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM Cửu Long) làm đại diện Chủ đầu tư.
Cầu Vàm Cống

Công tác thử tải cầu Vàm Cống nhằm đánh giá lại khả năng chịu lực thực tế của công trình cầu so tải trọng thiết thiết kế và lập hồ sơ trạng thái ban đầu của công trình trước khi đưa vào sử dụng phục vụ công tác bảo trì sau này. Ngoài ra, kết quả thử tải là căn cứ để Hội đồng xem xét chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Một số hình ảnh về buổi thử tải

Theo Hội đồng NTNN các CTXD-Cơ quan TT (Trọng Thái)

970

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT