Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau hỏa hoạn và công tác phòng ngừa” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam – khu vực phía Nam

Ngày 19/7/2018, Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau hỏa hoạn và công tác phòng ngừa” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam – khu vực phía Nam đã diễn ra tại Đà Nẵng.
Ông Phạm Minh Hà – Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây đựng phát biểu.

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, lãnh đạo UBND, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, đại diện Cục Cảnh sát về PCCC, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau, các thành viên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng-khu vực phía Nam và một số cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tham dự.

Đây là hoạt động thường niên của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (Mạng kiểm định- VNBAC), nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động kiểm định và thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình, tăng cường năng lực các tổ chức kiểm định để phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và các yêu cầu kiểm tra kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Hội nghị cũng là dịp để Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng-khu vực phía Nam tổng kết các kết quả hoạt động đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia trình bày nhiều tham luận như: Tham luận của Cục Cảnh sát PCCC về phòng cháy chữa cháy, "Kiểm định công trình sau cháy" của Th.S Hoàng Anh Giang, Th.S Uông Hồng Sơn –IBST, "Đánh giá chất lượng kết cấu BTCT sau hỏa hoạn" của Th.S Thân Đức Quốc Việt –SCQC, "Giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại do hỏa hoạn ở công trình xây dựng từ kinh nghiệm kiểm định công trình" của KS Phạm Quốc Thường – Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng –Sở Xây dựng TP. HCM và nhiều tham luận đáng chú ý của các chuyên gia đến từ Vibuma, Quatest 3, Safe House….

Hiện nay, Mạng kiểm định phía Nam có 110 thành viên, trong tổng số trên 200 thành viên trên toàn quốc. Các thành viên Mạng kiểm định phía Nam tích cực tham gia Hội nghị Mạng toàn quốc và có những đóng góp đáng ghi nhận trong hoạt động xây dựng nói chung và công tác kiểm định xây dựng nói riêng.

Theo Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và Kiểm định xây dựng và Báo xây dựng điện tử

630

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT