Họp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị (Chỉ thị 05), Bộ Xây dựng đã ban hành Quy trình đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng (Quy trình), đồng thời tổ chức phổ biến, tập huấn cho các chuyên gia, tổ chức kiểm định trên cả nước.

Để việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg được thống nhất, đạt kết quả và đáp ứng tiến độ đã đề ra, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2963/BXD-GĐ ngày 28/12/2016; Công văn số 312/BXD-GĐ ngày 22/02/2017 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương về việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Công văn số 960/BXD-GĐ ngày 25/5/2016.

Trên cơ sở các báo cáo của các địa phương, ngày 21/3/2017, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng về tình hình thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Tham dự cuộc họp Các cán bộ của Cục Giám định gồm có Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng cục Giám định, Ông Phan Vũ Anh - Trưởng phòng Giám định chất lượng xây dựng 1, Ông Nguyễn Minh Châu, chuyên viên Phòng Giám định 1. Tại cuộc họp Cục Giám định đã báo cáo Thứ trưởng số lượng công trình đã được tổng hợp, rà soát, những khó khăn, vướng mắc của các địa phương khi thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã chỉ đạo Cục Giám định phải theo sát các địa phương, đôn đốc, thu thập số liệu và khẩn trương hoàn thành báo cáo trình Thủ tướng Chính Phủ về tình hình thực hiện Chỉ thị 05 trước ngày 30/3/2017.

Theo Cục Giám định (Minh Châu)

667

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN

Quảng bá thông tin

Quảng bá thông tin

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT