Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra Dự án thành phần 1 - Tòa nhà làm việc của Chính phủ thuộc dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Ngày 09/5/2017 Đoàn công tác của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã kiểm tra lần cuối Dự án thành phần 1 - Tòa nhà làm việc của Chính phủ thuộc dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Công trình có quy mô gồm 9 tầng, tổng diện tích sàn 24.686m2, khởi công xây dựng ngày 24/02/2012.

Hiện tại các nhà thầu thi công đã hoàn thành các phần việc về kết cấu, hoàn thiện, hệ thống cơ điện và lắp đặt nội thất. Về hồ sơ chuẩn bị đầu tư, hồ sơ khảo sát thiết kế: Chủ đầu tư và các bên liên quan đã được thực hiện cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật.Về công tác quản lý chất lượng và hồ sơ quản lý chất lượng công trình: cơ bản tuân thủ theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Dự án thành phần 1.

Trong đợt kiểm tra này Đoàn công tác đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư trước khi chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác


.


Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định kết luận buổi làm việc

O

O

O

Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước các CTXD (Huy Cường)

1906

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT