Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với công trình “Thoát nước Khu công viên quảng trường tỉnh".

Thực hiện quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ngày 23/6/2017 Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng (Cục Giám định) đã cử Đoàn công tác kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với công trình “Thoát nước Khu công viên quảng trường tỉnh".
Công trình nhìn từ trên cao

Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc làm Chủ đầu tư, gồm 02 đoạn cống hộp bê tông cốt thép, đoạn 1 kích thước 2x2m dài 428m, đoạn 2 kích thước 3x3,8m dài 348m được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình được xây dựng thuận tiện phục vụ cho nhân dân khi đến khu công viên, đồng thời nghiên cứu giải pháp hệ thống thoát nước trong khu vực, đảm bảo mực nước thường xuyên của hồ Khai Quang, không bị ngập úng trong mùa mưa.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của Chủ đầu tư, các nhà thầu liên quan, các chuyên viên và chuyên gia trong đoàn, Phó Cục trưởng Ngô Lâm (trưởng đoàn công tác) đã tiến hành họp kết luận sáng ngày 23/6/2017 trong đó yêu cầu Chủ đầu tư khắc phục một số tồn tại trước khi đưa công trình vào sử dụng. Trên cơ sở văn bản thông báo kết quả kiểm tra của Cục Giám định, Chủ đầu tư đã khắc phục các tồn tại và có báo cáo giải trình, khắc phục các tồn tại từ đợt kiểm tra nêu trên, kiến nghị Cục Giám định xem xét chấp thuận cho phép tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng./.


Theo Cục Giám định (Lê Sơn)

704

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT