Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nhà ở xã hội Đại Kim

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nhà ở xã hội Đại Kim, địa điểm xây dựng thuộc Khu Đồng Mồ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Công trình Nhà ở xã hội Đại Kim có quy mô 23 tầng (kể cả 01 tầng kỹ thuật tum thang) và 01 tầng hầm. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 làm Chủ đầu tư và thực hiện thi công xây dựng công trình, Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng làm nhà thầu giám sát thi công. Công trình đã được hoàn thành thi công xây dựng và được Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo thiết kế được phê duyệt. Qua kiểm tra hiện trạng, báo cáo của Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia xây dựng công trình và kết quả quan trắc công trình cho thấy kết cấu công trình đang vận hành ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia xây dựng công trình, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Phó Cục trưởng Phan Duy Thương đã tiến hành họp kết luận./.

Theo Cục Giám định

159

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN

Quảng bá thông tin

Quảng bá thông tin

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT