Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Tòa nhà H, J, K thuộc cụm chung cư CT7 Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, ngày 02/8/2017, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Tòa nhà H, J, K thuộc cụm chung cư CT7 Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Toàn cảnh công trình

Các tòa nhà H, J, K có quy mô 25 tầng nổi và chung 02 tầng hầm. Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ làm Chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng giám sát thi công xây dựng, Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc làm nhà thầu Tư vấn thiết kế chính, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim thi công xây dựng phần thân tòa nhà H, Công ty Cổ phần TSQ TechCo thi công xây dựng phần thân tòa nhà J, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thi công xây dựng phần thân tòa nhà K. Công trình được khởi công xây dựng ngày 3/2015, đến nay đã hoàn thành thi công xây dựng và được Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành ngày 30/8/2017. Qua kiểm tra hiện trạng, báo cáo của Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia xây dựng công trình và kết quả quan trắc công trình cho thấy kết cấu công trình đang vận hành ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia xây dựng công trình, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Phó Cục trưởng Phạm Tiến Văn đã tiến hành họp kết luận./.

Theo Cục Giám định (Tiến Cảnh)

593

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT