Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra công tác thi công công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Từ ngày 15 -18/11/2015 Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các Chuyên gia Hội đồng đã kiểm tra công tác thi công công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Công trình có điểm đầu tại khoảng Km 2297 - QL1A (cách bùng binh bưu điện khoảng 4km) thuộc địa phận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Điểm cuối tại khu du lịch Đất Mũi, thuộc địa phận xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Quy mô đầu tư toàn tuyến (đoạn ngoài đô thị) theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk = 80km/h. Đoạn ngoài đô thị thiết kế Bnền = 7,5m,

Bmặt = 6 m, đoạn trong đô thị thiết kế Bnền = 12m, Bmặt = 11 m.

Chiều dài tuyến khoảng 58,7m; Trong đó giai đoạn trước mắt đầu tư từ Km0 đến Km51+300.

Hướng tuyến: Từ điểm đầu, tuyến đi trùng với QL1 đến bùng binh Bưu điện Năm Căn, sau đó rẽ phải chạy dọc theo sông Cửa Lớn, qua kênh Cái Tắt, đi ngoài phạm vi sân bay Năm Căn, qua kênh Xẻo Nạn, Trại Lưới. Tuyến vượt sông Cửa Lớn, qua kênh Ông Như, Ông Quyến; đi thẳng xuống các xã Tân Ân Tây, Tân Ân, sau đó rẽ phải chạy dọc theo ranh giới Rừng phòng hộ xung yếu (hướng tuyến cách mép nước trung bình 1,5m) qua khu du lịch Khai Long. Tiếp theo, từ Km51 tuyến đi trùng với đường hiện hữu về điểm cuối về khu du lịch Đất Mũi.
Đoạn Năm Căn – Đất Mũi là đoạn cuối của Dự án đường Hồ Chí Minh, khi xây dựng sẽ trở thành trục giao thông qua trọng, nối thông và hoàn chỉnh toàn tuyến đường Hồ Chí Minh; góp phần hình thành mạng lưới giao thông, xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng GTVT, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng của khu vực Tây Nam bộ nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Sự hình thành đoạn Năm Căn – Đất Mũi sẽ góp phần một bước hoàn thành đường Hồ Chí Minh xuyên suốt đất nước theo Nghị quyết số 38/2001/QH11 của Quốc hội, thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội IX của Đảng.

Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước

5796

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT