Kiểm tra công trình Cảng Lạch Huyện

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng), từ ngày 15/12/2016 đến ngày 16/12/2016 Đoàn công tác của Hội đã kiểm tra hiện trường và làm việc với Chủ đầu tư và các bên có liên quan tham gia xây dựng công trình Cảng Lạch Huyện.
Cảng Lạch Huyện

Hiện nay các hạng mục: Tường chắn đất, kè bảo vệ và tôn tạo xử lý nền đất yếu đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư nghiệm thu. Về công tác quản lý chất lượng, Chủ đầu tư và các nhà thầu đã lập hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu công trình, lập hồ sơ quản lý chất lượng phù hợp với quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Kết luận tại cuộc họp Hội đồng lưu ý Chủ đầu tư chỉ đạo Tư vấn sớm tính toán dự báo độ lún dư toàn bãi gói thầu số 06 để Nhà thầu Hợp phần B có căn cứ thực hiện thi công xây lắp ở giai đoạn tiếp theo. Yêu cầu tư vấn xem xét việc tính toán độ lún dự bằng phương pháp khác để có thể đánh giá độ tin cậy của giá trị lún dư. Đối với các gói thầu số 08 và số 09 (nạo vét luồng và vũng quay tàu): kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu nhà thầu tuân thủ các quy trình nạo vét, đổ bùn đúng theo quy định, đảm bảo an toàn về môi trường.

Dự kiến, Dự án Cảng Lạch Huyện khi đi vào hoạt động vào đầu năm 2018, với công suất 12,8 - 13,1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, Cảng sẽ đón được tàu container chuyên chở 4.000 - 6.000 TEU và lên đến 8.000 TEU trong các giai đoạn sau của Dự án, tương đương tàu trọng tải 100.000 tấn hoạt động trên tuyến vận tải biển xa. Cảng Lạch Huyện còn có thể đưa hàng hóa xuất, nhập khẩu của khu vực miền Bắc đi thẳng tới thị trường châu Âu và châu Mỹ.

Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước (Huy Cường)

1120

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT