Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng), từ ngày 21/10/2015 đến ngày 23/10/2015 Đoàn công tác của Cơ quan thường trực Hội đồng bao gồm các thành viên Tổ chuyên gia, Cơ quan Thường trực Hội đồng đã kiểm tra hiện trường và làm việc với các bên có liên quan.

Hiện nay, Chủ đầu tư và các Nhà thầu tham gia xây dựng trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đang tích cực triển khai thi công tại công trường. Công tác san lấp mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tổ chức thi công xử lý nền khu vực Nhà máy chính, đã hoàn thành công tác thi công bấc thấm Zone 1-3 và Zone 1-4, đang tiến hành thi công tường sét, các hệ thống ống dẫn, bơm hút các Zone 1-3 và Zone 1-4.

Theo kế hoạch Nhà máy được đưa vào vận hành năm 2019, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, khắc phục nguy cơ thiếu điện cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước

1617

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT