Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra công trình nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng), từ ngày 14/02/2017 đến ngày 15/02/2017, Cơ quan Thường trực Hội đồng đã tổ chức kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng tại công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Công trình được xây dựng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Khu vực cầu cảng-Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Hiện nay, công tác thiết kế ước đạt 97,9%; công tác chế tạo, sản xuất và vận chuyển thiết bị đạt trên 90%; công tác thi công xây lắp đạt 66,2%. Do điều kiện Dự án gặp nhiều khó khăn (chi phí thực hiện, cơ chế triển khai…) nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch đốt lò lần đầu bằng Dầu đã phải điều chỉnh sang cuối quý III năm 2017. Các nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện thiết kế tại hệ thống tiếp nhận dầu HFO và hệ thống thông tin liên lạc; đang tổ chức thi công cọc và móng tại các khu vực Kho than, Cảng, Nhà bơm thải tro xỉ, hệ thống Băng tải than,…; tiếp tục triển khai công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tại các hạng mục khu vực Nhà máy chính, khu Xử lý nước, Sân phân phối, Hệ thống nước ngọt, Hệ thống nước làm mát, Hệ thống cấp dầu, Cảng chuyên dụng,…; hoàn thành công tác thử áp lực Lò hơi số 1. Chất lượng thi công các hạng mục công trình về cơ bản đáp ứng yêu cầu thiết kế. Các kết quả quan trắc lún, chuyển dịch ngang của các hạng mục công trình và độ nghiêng của ống khói đến ngày 31/8/2016 đều nằm trong giới hạn cho phép của thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.

Để công trình thi công đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiến độ, kết luận tại cuộc họp Cơ quan Thường trược Hội đồng yêu cầu Chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề sau:

Tăng cường công tác bảo dưỡng, chống ăn mòn thiết bị trong điều kiện khí hậu, môi trường biển, đặc biệt đối với hạng mục Lò hơi, các đường ống dẫn hơi nước và các thiết bị công nghệ chính.

Tổ chức lập bản vẽ hoàn công theo quy định, lưu ý rà soát các nội dung quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 26/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu Tổng thầu EPC/Nhà thầu thi công tổ chức mặt bằng công trường, vệ sinh công nghiệp, bảo đảm an toàn giao thông và khả năng thoát nước vào mùa mưa tới. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu nghiêm túc thực hiện đúng các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh về công trình


Những công việc cuối cùng của công tác lắp đặt Tuabin khí Tổ máy 1


Đoàn công tác Cơ quan TT -HĐNTNN họp tại BQLDA và các Nhà thầu


Theo Cục Giám định (Huy Cường)

1495

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT