Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra hiện trường công trình Thủy điện Đakđrinh

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng), từ ngày 02/12/2015 đến ngày 03/12/2015 Đoàn công tác của Cơ quan thường trực Hội đồng bao gồm các thành viên Tổ chuyên gia, Cơ quan Thường trực Hội đồng đã kiểm tra hiện trường công trình Thủy điện Đakđrinh tại tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kontum và làm việc với các bên có liên quan.
Nhà máy thủy điện Đăkrinh

Đến thời điểm hiện nay, Công trình Thủy điện Đakđrinh đã hoàn thành thi công xây dựng và phát điện thương mại đã hoàn thành lắp đặt và tổ chức quan trắc, số liệu ghi chép quan trắc công trình được cập nhật thường xuyên. Công tác vệ sinh công nghiệp và hoàn trả mặt bằng thi công đã được tổ chức thực hiện. Tư vấn thiết kế lập quy trình bảo trì công trình và đã được thẩm tra, chủ đầu tư đang xem xét phê duyệt để thực hiện theo quy định. Các phương án phòng chống bão lụt gồm phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập năm 2015, phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đakrinh năm 2015 đã phê duyệt.


Chuyên gia kiểm tra hồ sơ tại hiện trường

Cục Giám định

2262

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT