Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra hiện trường công trình cầu Vàm Cống

Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 20/6/2017, Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường công trình cầu Vàm Cống do Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM Cửu Long) làm đại diện Chủ đầu tư.
Hiện trường đang thi công cầu Vàm Cống

Hiện nay, trên công trình cầu Vàm Cống các Nhà thầu thi công đang triển khai công tác lắp dầm thép, bản mặt cầu phần cầu chính và đắp gia tải nền đường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thi công xây dựng công trình, CIPM Cửu Long và các Nhà thầu đã tích cực khắc phục các khó khăn để tổ chức thi công, đến nay khối lượng đạt khoảng 89,6% (CW3A); 60,8% (CW3B) đáp ứng tiến độ đề ra.

Kết luận đợt kiểm tra hiện trường, Phó Cục trưởng Ngô Lâm – Trưởng đoàn công tác đã lưu ý chủ đầu tư: rà soát lại các tiêu chuẩn không phù hợp nêu trong chỉ dẫn kỹ thuật và đề xuất bổ sung các tiêu chuẩn phù hợp áp dụng cho dự án trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt theo quy định. Tư vấn thiết kế sớm lập quy trình bảo trì công trình trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng phê duyệt theo quy định phục vụ công tác bảo trì công trình sau khi đưa vào khai thác, sử dụng. Tăng cường kiểm soát công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh công trường trong quá trình triển khai thi công.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra


Kiểm tra hiện trường


Ông Ngô Lâm, PCT Cục GĐ, Trưởng đoàn công tác kết luận buổi kiểm tra với đại diện Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan


Theo Cơ quan TT HĐNTNN (Huy Cường)

2587

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT