Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra hiện trường công trình đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trong các ngày từ 10/5/2017 đến 12/5/2017, Cơ quan Thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các chuyên gia đã kiểm tra công tác thi công công trình đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tuyến tránh thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Hiện nay, các nhà thầu đang tổ chức triển khai thi công xây dựng các hạng mục nền, móng, mặt đường và các hạng mục cầu, cống trên tuyến. Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá về cơ bản công tác thi công các hạng mục công trình tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Tuy nhiên, vẫn một số tồn tại như công tác thi công nền tại một số vị trí chưa tuân thủ chặt chẽ theo các yêu cầu kỹ thuật, bố trí thoát nước tạm trong quá trình thi công chưa được các nhà thầu chú trọng thực hiện. Đoàn công tác đã yêu cầu Chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công khắc phục, sửa chữa các tồn tại trên công trường, kiểm tra, kiểm soát tốt công tác thi công các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng. Đồng thời rà soát, bổ sung các công trình thoát nước cho phù hợp với địa hình thực tế.

Theo Cơ quan TT-Hội đồng nghiệm thu nhà nước các CTXD (Huy Cường)

1392

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT