Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra hiện trường công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Từ ngày 25/9/2018 đến ngày 26/9/2018, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) đã tổ chức kiểm tra hiện trường công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là Nhà đầu tư.
Đoàn công tác kiểm tra hiện trường công trình

Công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có 31/32 gói thầu đang được triển khai bao gồm các hạng mục của đường, cầu và cống, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 45%. Trong thời gian vừa qua, Nhà đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng đã có rất nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công nên khối lượng thực hiện đã có thay đổi đáng kể, hiện nay công trình đang vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị Nhà đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động trên công trường để công trình đáp ứng chất lượng theo yêu cầu thiết kế.


PCT Ngô Lâm và thành viên Đoàn kiểm tra nghe Chủ đầu tư và các bên liên quan báo cáo

Theo Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các CTXD-Cơ quan TT (Trọng Thái)

945

Cơ quan Thường trực Hội đồng kiểm tra Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (29/7/2020)

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra hiện trường Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (23/7/2020)

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) kiểm tra một số công trình giao thông thuộc Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam và Dự án đường Hồ Chí Minh (1/7/2020)

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra các công trình trọng điểm phía Nam (9/5/2020)

Xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa vào phát điện thương mại tổ máy Dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (9/5/2020)

Kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 (28/3/2020)

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước họp xem xét kết quả nghiệm thu tích nước hồ chứa dự án thuỷ điện Thượng Kon Tum (21/2/2020)

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng làm việc với Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Tokyo Metro (23/10/2019)

Kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng tại công trình Thủy điện Thượng Kon Tum. (12/9/2019)

Kiểm tra hiện trường Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 (23/8/2019)

 
Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT