Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra hiện trường công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Từ ngày 25/9/2018 đến ngày 26/9/2018, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) đã tổ chức kiểm tra hiện trường công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là Nhà đầu tư.
Đoàn công tác kiểm tra hiện trường công trình

Công trình đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có 31/32 gói thầu đang được triển khai bao gồm các hạng mục của đường, cầu và cống, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 45%. Trong thời gian vừa qua, Nhà đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng đã có rất nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công nên khối lượng thực hiện đã có thay đổi đáng kể, hiện nay công trình đang vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị Nhà đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng và an toàn lao động trên công trường để công trình đáp ứng chất lượng theo yêu cầu thiết kế.


PCT Ngô Lâm và thành viên Đoàn kiểm tra nghe Chủ đầu tư và các bên liên quan báo cáo

Theo Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các CTXD-Cơ quan TT (Trọng Thái)

753

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT