Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra hiện trường gói thầu A1, J2 thuộc công trình Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) từ ngày 24/12/2015 đến ngày 25/12/2015, Cơ quan Thường trực Hội đồng đã tổ chức kiểm tra hiện trường gói thầu A1, J2 thuộc công trình Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành do Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư.

Hiện nay, Gói thầu A1, A2-1 đã thi công xong hệ thống đường công vụ, đang tiến hành bóc đất hữu cơ, thi công cọc khoan nhồi các cầu trên tuyến, khối lượng đạt lần lượt 5,29%, 6,28%. Gói thầu J2 đã thi công hoàn thành 576/576 cọc khoan nhồi D =1,2m, 32/32 cọc khoan nhồi D=1,5m, lao 378/1017 dầm Super T, 90/115 bệ trụ, 85/115 thân trụ, khối lượng đạt 58,24% vượt 5,94% so với kế hoạch. Các gói thầu A3, J1, J3 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chưa triển khai thi công. Các gói thầu A5, A6, A7 đang thực hiện công tác đấu thầu.Công trình được khởi công tháng 7/2014 dự kiến hoàn thành năm 2018. Đặc điểm, Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành giai đoạn 1 có chiều dài 57,1 km bao gồm 37,05 km phần đường và 20,05 km phần cầu trong đó có 2 cầu dây văng nhịp lớn 375m và 300m (cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh). Điểm đầu tuyến là Km12+000 trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, điểm cuối tuyến là Km35+350 trên quốc lộ 51. Đây là công trình đường cao tốc loại A được thiết kế với vận tốc 100 km/h dành cho 4 làn xe chạy, 2 làn dừng xe khẩn cấp đối với giai đoạn 1 và 8 làn xe chạy, 2 làn dừng xe khẩn cấp đối với giai đoạn 2.


Theo Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng

5490

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT