Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước

Ngày 12/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1316/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng cột tháp ăng ten về việc kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có các Văn bản số 2379/BXD-GĐ ngày 11/11/2013 và số 2385/BXD-GĐ ngày 26/9/2014 đề nghị các địa phương, các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng cột tháp ăng ten thực hiện việc rà soát, kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng, an toàn các cột tháp. Qua số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, chủ quản lý sử dụng cho thấy công tác bảo trì, kiểm định chất lượng các công trình tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình (tháp truyền thông) đã được quan tâm, thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc còn nhiều công trình chưa được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung bảo trì, kiểm định theo quy định.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các công trình tháp truyền thông trên toàn quốc và hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2017, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình cột tháp truyền thông thực hiện bảo trì công trình, kiểm định chất lượng theo quy định, khắc phục ngay các tồn tại về chất lượng (nếu có) nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn vận hành.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/7/2017 để theo dõi.

Bộ Xây dựng thông báo để các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện.

Theo Bộ Xây dựng

1784

Ý kiến


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT