Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay có 31 tỉnh chưa có tổ chức giám định tư pháp xây dựng công lập, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp theo mục tiêu của Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258) ban hành theo Quyết định phê duyệt số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06/3/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã có văn bản đề nghị 31 Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn theo nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Danh sách các tổ chức được công bố trên trang Thông tin điện tử theo quy định, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/4/2018 để tổng hợp./.

Theo Cục Giám định (Mạnh Chiến)

2503

Ý kiến
Tin khác

Chi đoàn thanh niên Cục Giám định với hành trình về nguồn năm 2019 (22/5/2019)

Hội thảo thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVI. (19/4/2019)

Thư mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt nam lần thứ XVI (1/4/2019)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Giải bóng đá Mạng kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam 2019 (17/3/2019)

Mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (11/10/2018)

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Giấy mời tham dự Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp (19/10/2018) (8/10/2018)

Trung tâm CDMI đào tạo cho tập đoàn SCG tại Thái Lan (30/8/2018)

Hội thảo khoa học "Kiểm định công trình sau cháy" và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam - khu vực phía Bắc (30/7/2018)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT