Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Quyết định công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng

Theo đó, Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được xây dựng là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để cá nhân tham khảo khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm 22 lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn công trình.

2. Lĩnh vực khảo sát địa hình.

3. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng.

4. Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình.

5. Lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

6. Lĩnh vực Thiết kế công trình đường bộ.

7. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình đường sắt.

8. Lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình hầm, kiểm định xây dựng công trình cầu, hầm.

9. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình cảng - đường thủy.

10. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

11. Lĩnh vực thiết kế cấp - thoát nước công trình.

12. Lĩnh vực thiết kế điện - cơ điện công trình, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp.

13. Lĩnh vực thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt công trình.

14. Lĩnh vực thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình.

15. Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

16. Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình đường bộ.

17. Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình cầu, hầm.

18. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ.

19. Lĩnh vực kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

20. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng và kiểm định xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.

21.Lĩnh vực Định giá xây dựng.

22. Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có góp ý nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Cục Quản lý hoạt động xây dựng để tổng hợp, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Quyết định số 145/QĐ-BXD .signed.pdf

Theo Quyết định số 145QĐ-BXD

2919

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT