Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Quyết định công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng

Theo đó, Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được xây dựng là cơ sở để tạo lập đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để cá nhân tham khảo khi thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm 22 lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn công trình.

2. Lĩnh vực khảo sát địa hình.

3. Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng.

4. Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình.

5. Lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

6. Lĩnh vực Thiết kế công trình đường bộ.

7. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình đường sắt.

8. Lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình hầm, kiểm định xây dựng công trình cầu, hầm.

9. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình cảng - đường thủy.

10. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

11. Lĩnh vực thiết kế cấp - thoát nước công trình.

12. Lĩnh vực thiết kế điện - cơ điện công trình, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp.

13. Lĩnh vực thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt công trình.

14. Lĩnh vực thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình.

15. Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

16. Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng, kiểm định xây dựng công trình đường bộ.

17. Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình cầu, hầm.

18. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, thiết bị công nghệ.

19. Lĩnh vực kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

20. Lĩnh vực thiết kế xây dựng, giám sát công tác xây dựng và kiểm định xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.

21.Lĩnh vực Định giá xây dựng.

22. Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có góp ý nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Cục Quản lý hoạt động xây dựng để tổng hợp, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Quyết định số 145/QĐ-BXD .signed.pdf

Theo Quyết định số 145QĐ-BXD

2128

Ý kiến
Tin khác

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 (11/5/2019)

Cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (30/7/2018)

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quàn lý chi phí đầu tư xây dựng (16/7/2018)

Kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước (15/5/2018)

Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2018 (14/5/2018)

Thông báo kế hoạch tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ các tháng trong năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (11/12/2017)

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng (22/9/2017)

Công điện triển khai ứng phó với cơn bão số 6 (24/8/2017)

Rà soát quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (5/7/2017)

Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam (7/7/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT