Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1548/BXD-GĐ gửi các đơn vị về việc rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn.
Công tác giám định tư pháp
Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng cho thấy phần lớn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp, trong đó có việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn, đáp ứng nguồn nhân lực cho việc trưng cầu giám định tư pháp xây dựng.

Tuy nhiên, qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, còn 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp theo mục tiêu của Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành theo Quyết định phê duyệt số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn, đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Danh sách các tổ chức được cồng bố gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/8/2018 (theo mẫu tại Phụ lục Văn bản này).


BXD_1548-BXD-GD_27062018.pdf
Nguồn:

BXD_1548-BXD-GD_27062018.pdf

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

692

Ý kiến
Tin khác

Chi đoàn thanh niên Cục Giám định với hành trình về nguồn năm 2019 (22/5/2019)

Hội thảo thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVI. (19/4/2019)

Thư mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt nam lần thứ XVI (1/4/2019)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Giải bóng đá Mạng kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam 2019 (17/3/2019)

Mời tham dự khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (11/10/2018)

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng (19/10/2018)

Giấy mời tham dự Hội nghị thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp (19/10/2018) (8/10/2018)

Trung tâm CDMI đào tạo cho tập đoàn SCG tại Thái Lan (30/8/2018)

Hội thảo khoa học "Kiểm định công trình sau cháy" và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam - khu vực phía Bắc (30/7/2018)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT