Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1548/BXD-GĐ gửi các đơn vị về việc rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn.
Công tác giám định tư pháp
Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng cho thấy phần lớn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp, trong đó có việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn, đáp ứng nguồn nhân lực cho việc trưng cầu giám định tư pháp xây dựng.

Tuy nhiên, qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, còn 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp theo mục tiêu của Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ban hành theo Quyết định phê duyệt số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn, đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Danh sách các tổ chức được cồng bố gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/8/2018 (theo mẫu tại Phụ lục Văn bản này).


BXD_1548-BXD-GD_27062018.pdf
Nguồn:

BXD_1548-BXD-GD_27062018.pdf

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

813

Ý kiến
Tin khác

Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2019 (7/9/2019)

Cục Giám định tham dự Hội thảo “Một số định hướng lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp” (13/8/2019)

Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định khu vực phía Nam (25/7/2019)

Chi Đoàn Thanh Niên Cục Giám Định, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng với hoạt động tháng 7.2019: Tháng Tri Ân (16/7/2019)

Thư mời: Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định khu vực phía Nam (12/7/2019)

Thống nhất công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng (9/7/2019)

Chi đoàn thanh niên Cục Giám định với hành trình về nguồn năm 2019 (22/5/2019)

Hội thảo thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XVI. (19/4/2019)

Thư mời tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt nam lần thứ XVI (1/4/2019)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Giải bóng đá Mạng kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam 2019 (17/3/2019)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT