Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

THÔNG BÁO CHIÊU SINH: Tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

V/v: tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động


Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) giao Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, cụ thể như sau:

I. Nội dung chương trình:

1. Lý thuyết chung:

TT

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng

Số tiết

Giảng viên dự kiến

1

Giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

4

Ông Ngô Lâm

Phó Cục trưởng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc Tú

Trưởng phòng Quản lý An toàn xây dựng – Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng

2

Giới thiệu TCVN 7301-1:2008, TCVN 7301-1:2008 An toàn máy - Đánh giá rủi ro

4

TS. Đoàn Đình Điệp

Trưởng bộ môn máy xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ông Ngô Quang Hưng/

Ông Ngô Hồ Á

Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng – INCOSAF

Vũ Quang Chất/ Lê Ngọc Hiến/ Nguyễn Thế Mẫn

Viện năng lượng Nguyên tử

3

Nhận biết tình trạng nguy hiểm, vùng nguy hiểm và các mối nguy hiểm trong quá trình kiểm định để xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro

4

Lý thuyết về sóng siêu âm, phương pháp siêu âm đo chiều dày kim loại

4

5

Hướng dẫn sử dụng máy siêu âm chiều dày

8

6

Thực hành đo chiều dày trên máy

7

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị phục vụ kiểm định kỹ thuật an toàn.

8

Thi sát hạch lý thuyết chung

4

Ban Tổ chức

2. Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

2.1. Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với hệ hệ thống cốp pha trượt.

TT

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng

Số tiết

Giảng viên dự kiến

1

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các cơ cấu, bộ phận và thiết bị an toàn của hệ thống cốp pha trượt

4

Ông Dương Trường Giang

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Ông Ngô Hồ Á

Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng – INCOSAF

2

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt

3

Thực hành:

- Kiểm định và xử lý kết quả theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt.

- Lập báo cáo kết quả kiểm định

4

4

Thi sát hạch thực hành

4


2.2. Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng.

TT

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng

Số tiết

Giảng viên dự kiến

1

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các cơ cấu, bộ phận và thiết bị an toàn của cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng.

4

TS. Đoàn Đình Điệp

Trưởng bộ môn máy xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội

2

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng.

16

3

Thực hành:

- Kiểm định và xử lý kết quả đối tượng theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng; máy bơm bê tông.

- Lập báo cáo kết quả kiểm định.

11110000

8

4

Thi sát hạch thực hành

4

2.3. Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.TT

Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng

Số tiết

Giảng viên dự kiến

1

Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các cơ cấu, bộ phận và thiết bị an toàn của cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

4

Ông Dương Trường Giang

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Ông Ngô Hồ Á

Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng – INCOSAF

Ông Trần Xuân Hiển

Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ – Cục ATLĐ

2

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

8

3

Thực hành:

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị phục vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng .

- Kiểm định và xử lý kết quả theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng.

- Lập báo cáo kết quả kiểm định

8

4

Thi sát hạch thực hành

4

Lưu ý: Đối với các học viên đã tham gia lớp kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình do các Bộ ngành khác tổ chức, đề nghị các học viên nộp chương trình học, kết quả sát hạch về Ban tổ chức để được xem xét miễn các nội dung trùng lặp (kết quả sát hạch có hiệu lực trong vòng 30 tháng tính từ ngày có kết quả sát hạch).

II. Thời gian và địa điểm:

- Tại TP. Hà Nội: Bắt đầu từ ngày 18/11/2019 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội.

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Bắt đầu từ ngày 09/12/2019 tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh – Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Kinh phí: Do các tổ chức, cá nhân tham dự đóng góp

STT

Nội dung

Kinh phí (VNĐ)

1

Lý thuyết chung

2.000.000/1 học viên

2

Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với hệ thống cốp pha trượt

2.000.000/1 học viên

3

Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng; máy bơm bê tông

4.000.000/1 học viên

4

Nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

4.000.000/1 học viên

IV. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng

- Địa chỉ: Số 37, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 024.39760271 (máy lẻ 183) hoặc 0988.879.287 (C. Trinh);

- Fax: 024. 39746596; Email: daotao.cqm@gmail.com

- Số tài khoản: 021704078889999;

- Tại: Ngân hàng HDBank Đống Đa.

Cục Giám định trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình tham dự.Theo Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và Kiểm định xây dựng và Báo xây dựng điện tử

953

Ý kiến
Tin khác

Thứ trưởng Lê Quang Hùng yêu cầu phong toả hiện trường, xác định nguyên nhân sự cố tại công trình khiến 10 người tử vong ở Đồng Nai (15/5/2020)

Tuổi trẻ Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (10/4/2020)

Ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Trung tâm Phát triển công nghệ quản lý & kiểm định Xây dựng và Trung tâm Khoa học & triển khai kỹ thuật thủy lợi, Phòng thí nghiệm kỹ thuật công trình & môi trường – Trường đại học Thủy lợi (28/2/2020)

Chi đoàn Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022 (26/2/2020)

Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2019 (7/9/2019)

Cục Giám định tham dự Hội thảo “Một số định hướng lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp” (13/8/2019)

Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định khu vực phía Nam (25/7/2019)

Chi Đoàn Thanh Niên Cục Giám Định, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng với hoạt động tháng 7.2019: Tháng Tri Ân (16/7/2019)

Thư mời: Hội thảo về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định khu vực phía Nam (12/7/2019)

Thống nhất công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng (9/7/2019)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT