Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Thư mời tham dự khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ KĐKT an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) giao Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Thời gian và địa điểm

-Tại TP. Hà Nội: dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2018.

-Tại TP. Hồ Chí Minh: dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2018.

3. Kinh phí: Do các tổ chức, cá nhân tham dự đóng góp.

Cục Giám định trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình tham dự./.


Nội dung đính kèm:

- Công văn chiêu sinh ATLĐ (CGĐ).PDF

- Phiếu đăng ký.xls

- PHỤ LỤC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.doc

- Thông báo đào tạo ATLĐ(CDMI).PDF

Theo Cục Giám định

2038

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT