Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 258 “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

Ngày 27/10/2015, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2520/BXD-GĐ báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án 258 về việc tổng kết 05 năm thực hiện đề án 258 trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó Bộ Xây dựng báo cáo những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Đề án 258 như: thể chế về giám định tư pháp xây dựng đã cơ bản được hoàn thiện thông qua việc ban hành Thông tư quy định về quy chuẩn chuyên môn, điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức chuyên môn giám định tư pháp; nguồn nhân lực thực hiện giám định tư pháp đã được tăng lên về số lượng, chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế; các vụ việc giám định cơ bản được giải quyết, đáp ứng kịp thời, đúng thời hạn giám định góp phần đưa hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng không còn là “điểm nghẽn” làm ách tắc hoạt động tố tụng như những năm trước đây. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám định tư pháp vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như chậm giải ngân kinh phí của cơ quan tiến hành tố tụng cho các tổ chức cá nhân thực hiện giám định, cơ chế để khuyến khích, thu hút các cá nhân, tổ chức tham gia giám định tư pháp xây dựng chưa rõ ràng... Bộ Xây dựng đã đề xuất những giải pháp để khắc phục nhưng khó khăn hạn chế.

Theo Cục Giám định

6271

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác

Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau hỏa hoạn và công tác phòng ngừa” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam – khu vực phía Nam (19/7/2018)

Rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn (6/7/2018)

Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (23/4/2018)

Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (9/4/2018)

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượngcông trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (29/3/2018)

Lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng. (9/3/2018)

Giấy mời Hội thảo khoa học Quốc tế "Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017-MSC 2017 (23/10/2017)

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (20/10/2017)

Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với hoạt động giám định, giám định tư pháp xây dựng. (16/9/2017)

Hội thảo kiểm định công trình cũ trong đô thị và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2017 (5/8/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT