Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/1010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/8/2016, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 20/BXD-GĐ đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn về giám định tư pháp xây dựng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng giao cho Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thực hiện các công việc bao gồm: chuẩn bị báo cáo và cử người phổ biến kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định tư pháp xây dựng; có văn bản đôn đốc các tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc cử người đến tham dự Hội nghị.

Dự kiến Hội nghị tập huấn sẽ được tổ chức vào ngày 30/8/2016 tại Hà nội, Đối tượng là các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và các cá nhân có liên quan đến hoạt động tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Theo Cục Giám định (Mạnh Chiến)

3231

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Tin khác

Hội thảo khoa học “Kiểm định công trình sau hỏa hoạn và công tác phòng ngừa” và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam – khu vực phía Nam (19/7/2018)

Rà soát, công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn (6/7/2018)

Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (23/4/2018)

Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (9/4/2018)

THƯ MỜI: Tham dự Hội thảo và Hội nghị thường niên Mạng kiểm định chất lượngcông trình xây dựng Việt Nam lần thứ XV (29/3/2018)

Lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng. (9/3/2018)

Giấy mời Hội thảo khoa học Quốc tế "Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2017-MSC 2017 (23/10/2017)

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (20/10/2017)

Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với hoạt động giám định, giám định tư pháp xây dựng. (16/9/2017)

Hội thảo kiểm định công trình cũ trong đô thị và Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng khu vực phía Bắc 2017 (5/8/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT