Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) vào chiều 19/1 tại Hà Nội.
Lãnh đạo Cục Giám định đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2023.

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là đơn vị cấp Cục được thành lập sớm nhất để thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Hiện nay, cũng là một trong những đơn vị có chức năng nhiệm vụ chuyên sâu, giữ vai trò quan trọng trọng việc tham mưu cho Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý Nhà nước về an toàn thi công xây dựng… Cục cũng là cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cục Giám định đã đạt được trong chặng đường đã qua.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục Giám định nhân dịp 50 năm thành lập đơn vị. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Cục Giám định đã đạt được trong chặng đường đã qua.

Bộ trưởng nhận định, 50 năm là một chặng đường đủ dài để thử thách và khẳng định; thực tế những kết quả tích cực, toàn diện mà Cục Giám định đạt được trên chặng đường này đã minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh, sức vóc, nhiệt huyết của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn, trong thời gian tới, Cục Giám định tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế, theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền một cách phù hợp, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

Không ngừng cập nhật các công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu công trình, giám định chất lượng công trình xây dựng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập trong quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong thực tiễn, cũng như đối với các sự cố phát sinh đột suất, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khả thi, hoặc các giải pháp chấn chỉnh kịp thời, cần thiết…

Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
PGS.TS Phạm Minh Hà - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Giám định điểm lại những dấu mốc quan trọng của đơn vị trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định đã điểm lại những dấu mốc quan trọng của đơn vị trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Cục Giám định.

Cục trưởng Cục Giám định cho biết: Ngày 15/01/1974, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/CP quy định về cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng, trong số các cơ quan chức năng trực thuộc có Cục Giám định xây dựng Nhà nước với nhiệm vụ chính là “quản lý Nhà nước về giám định xây dựng; tiến hành công tác giám định trong thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình”. Từ đó, ngày 15/01/1974 được ghi nhận là ngày thành lập của Cục Giám định.

Trải qua những chặng đường phát triển, đến ngày 04/3/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, theo đó Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là cơ quan trực thuộc và tên gọi này của Cục được duy trì cho đến ngày nay.

Trải qua 50 năm, cơ cấu tổ chức của Cục được kiện toàn và phát triển để phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ và thực tiễn qua từng thời kỳ. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Cục gồm có 7 đơn vị trực thuộc với tổng số gần 70 cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
Lãnh đạo Bộ Xây dựng chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Giám định.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các thế hệ lãnh đạo và sự nhiệt huyết của các cán bộ công chức, viên chức, Cục Giám định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành Xây dựng. Đó là, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình. Các thế hệ cán bộ của Cục đã trực tiếp chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của ngành Xây dựng, đặc biệt liên quan đến công tác quản lý xây dựng, quản lý chất lượng công trình và an toàn xây dựng.

Trong số đó có: Nghị định số 52/1999 về Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Luật Xây dựng số 16/2003, Nghị định số 209/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 15/2013 thay thế các Nghị định cũ về công tác quản lý chất lượng, Nghị định số 06/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 35/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và nhiều Thông tư hướng dẫn.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (nay là Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng). Trong những năm qua, Cục Giám định đã giúp Hội đồng tổ chức kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, công tác nghiêm thu và chấp thuận đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình quan trọng quốc gia như: Cầu Mỹ Thuận, Nhà máy thuỷ điện Yaly, Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy khí - điện Cà Mau, Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Lai Châu, nhiều nhà máy nhiệt điện công suất lớn, Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cầu Nhật Tân, Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Sân bay Vân Đồn... góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho đất nước.

Bên cạnh đó, Cục Giám định còn thực hiện tốt công tác giám định chất lượng và thực hiện quản lý nhà nước về giám định tư pháp xây dựng; quản lý nhà nước về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng…

Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
Lãnh đạo Cục Giám định nhận lẵng hoa chúc mừng của Bộ Xây dựng.

Cục trưởng Phạm Minh Hà cho biết, cùng với sự phát triển của đất nước nói chung và của ngành Xây dựng nói riêng, trong giai đoạn tiếp theo, Cục Giám định xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt để đáp ứng đòi hỏi của công tác quản lý trong tình hình mới, như: Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực thi pháp luật theo chức năng nhiệm vụ, với mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình xây dựng, giảm thiểu sự cố công trình, sự cố mất an toàn, tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình. Tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện, phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định, quy trình quản lý, kiểm định, giám định chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng nghiệm thu, bảo trì, đánh giá an toàn công trình. Và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng.

Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
PGS.TS Trần Chủng – Nguyên Cục trưởng Giám định chia sẻ tại Lễ kỷ niệm.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Trần Chủng – Nguyên Cục trưởng Giám định chúc mừng những thành tựu mà Cục Giám định đạt được và nhận định, hiện nay, chúng ta đang đứng trước bối cảnh công nghệ phát triển siêu tốc, các công trình xây dựng sắp tới sẽ thách thức sự hiểu biết của chúng ta và khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ. Do đó, đòi hỏi nhu cầu cấp thiết của mỗi chúng ta cần nâng cao khả năng chuyên môn. Bên cạnh đó, việc tập hợp được nhiều chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực rất quan trọng, nhằm tư vấn các giải pháp đảm bảo chất lượng ngay từ đầu, tư vấn xây dựng chính sách phát triển công nghệ, phương pháp tiếp thu làm chủ các công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả thông qua các tư vấn lựa chọn công nghệ lõi.

Nhân dịp này, Tập thể Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2023.

Dưới đây là những hình ảnh tại buổi Lễ kỷ niệm:

Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
Tập thể Cục Giám định chụp hình kỷ niệm với Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân.
Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
Tặng hoa cho các Đồng chí Nguyên là Lãnh đạo Cục Giám định qua các thời kỳ.
Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
Một tiết mục văn nghệ chào mừng của Cục Giám định.
Cập nhật công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng
Đến nay, Cục Giám định có 07 đơn vị trực thuộc với tổng số gần 70 cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Cục Giám định đã luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có những đóng góp quan trọng trong quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, đưa Cục trở thành một trong những đơn vị có uy tín, đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ Xây dựng, góp phần chung vào sự phát triển của ngành Xây dựng và của đất nước.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp trong công tác, tập thể Cục Giám định đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo Báo Xây dựng (Ngọc Hà)

639

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An