Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
  • Danh sách câu hỏi và trả lời
    Hướng dẫn thành phần ký nghiệm thu công việc xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành7/12/2016Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế công trình25/10/2016Hỏi đáp về công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng20/10/2016Thời điểm tính bảo hành công trình xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị của Công ty CP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh1/9/2016Chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước có thể tự lập thiết kế bản vẽ thi công và tự phê duyệt bản vẽ thi công24/8/2016Xác định cấp công trình thủy điện24/8/2016Hỏi đáp về Kiểm soát chất lượng các chung cư khi mua bán tại giai đoạn chưa hoàn thành4/7/2016Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát và chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông3/6/2016Một số câu hỏi liên quan đến điều kiện để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng5/5/2016Xác định cấp công trình và thẩm quyển kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án Nhà máy điện sinh khối29/3/2016Quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phụ29/3/2016Trả lời ông Võ Xuân Nguyễn về cách xác định cấp công trình22/3/2016Muốn đăng ký thành viên trên trang mạng kiểm định thì cần thực hiện các thủ tục nào ?14/1/2016Hỏi đáp về việc quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phụ3/1/2016Giải đáp thắc mắc liên quan đến loại, cấp công trình và việc thẩm tra thiết kế xây dựng29/12/2015Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát22/12/2015Thực hiện công tác kiểm thí nghiệm nén tĩnh cọc tại hiện trường16/12/2015
    Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An