Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng

Ngày 18/10/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Bộ trưởng Nguyễn Thanh nghị chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng; lãnh đạo các đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc Bộ Xây dựng.

Theo Báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động kèm theo Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 19/01/2023 với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 83 nhiệm vụ cụ thể, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, tiến độ, thời gian hoàn thành. Bộ Xây dựng cũng ban hành đầy đủ, kịp thời, tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo triển khai 16 Chương trình hành động, kế hoạch, 4 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Nhờ tích cực triển khai và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch, trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành Xây dựng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước tăng 6,17% so với cùng kỳ; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 42,6%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc ước đạt khoảng 25,6 m2 sàn/người, tăng 0,1m2 sàn/người so với năm 2022; tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95,1%, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 16,3%, giảm 0,7% so với năm 2022.

Về vật liệu xây dựng: ước tính sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu trong 9 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: xi măng sản lượng sản xuất đạt khoảng 61,5 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022; tiêu thụ đạt 66 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022. Gạch ốp lát sản lượng sản xuất đạt khoảng 292 triệu m2, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng tiêu thụ khoảng 204 triệu m2 giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2022...

Về quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, đến nay Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản hướng dẫn đối tượng, điều kiện của khách hàng và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thông qua 4 Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Hiện nay đã có đã có 19 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng. Trong đó, có 49 dự án nhà ở xã hội với nhu cầu vay là 24.655 tỷ đồng và 3 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với nhu cầu vay là 1.229 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”; tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Kế hoạch và đầu tư và các địa phương để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải đáp kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023: khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định; tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Bộ mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ công tác xây dựng văn bản pháp luật; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp các nước.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo Bộ trưởng tiến độ triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm và đề xuất những giải pháp thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trong 3 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, với nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Xây dựng có nhiều chuyển biến với những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu; tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tiến hành phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc bộ và với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc vai trò chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo xaydung.gov.vn

901

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An