Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:
Danh sách câu hỏi và trả lời
Lập biên bản nghiệm thu nội bộ4/1/2017Mẫu biên bản nghiệm thu công việc4/1/2017Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng4/1/2017Nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình4/1/2017Trả lời thắc mắc về hồ sơ nghiệm thu hoàn thành giai đoạn và hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.4/1/2017Hướng dẫn thành phần ký nghiệm thu công việc xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành7/12/2016Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế công trình25/10/2016Hỏi đáp về công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng20/10/2016Thời điểm tính bảo hành công trình xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị của Công ty CP Công nghiệp hóa chất Tây Ninh1/9/2016Chủ đầu tư là doanh nghiệp nhà nước có thể tự lập thiết kế bản vẽ thi công và tự phê duyệt bản vẽ thi công24/8/2016Xác định cấp công trình thủy điện24/8/2016Hỏi đáp về Kiểm soát chất lượng các chung cư khi mua bán tại giai đoạn chưa hoàn thành4/7/2016Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát và chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông3/6/2016Một số câu hỏi liên quan đến điều kiện để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng5/5/2016Xác định cấp công trình và thẩm quyển kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án Nhà máy điện sinh khối29/3/2016Quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phụ29/3/2016Trả lời ông Võ Xuân Nguyễn về cách xác định cấp công trình22/3/2016Muốn đăng ký thành viên trên trang mạng kiểm định thì cần thực hiện các thủ tục nào ?14/1/2016Hỏi đáp về việc quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phụ3/1/2016Giải đáp thắc mắc liên quan đến loại, cấp công trình và việc thẩm tra thiết kế xây dựng29/12/2015


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT