Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015.

Ngày 11/01/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Quyết định số 09/QĐ-BXD công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015 (từ ngày 15/01 - 31/12/2015). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 4 Luật (Luật Nhà ở 56/2005/QH11, Luật Kinh doanh BĐS 63/2006/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai 34/2009/QH12, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 38/2009/QH12), 2 Nghị quyết (19/2008/QH12, 34/2007/NQ-CP) 16 Nghị định (08/2005/NĐ-CP, 71/2005/NĐ-CP, 153/2007/NĐ-CP, 12/2009/NĐ-CP, 51/2009/NĐ-CP, 83/2009/NĐ-CP, 112/2009/NĐ-CP, 48/2010/NĐ-CP, 71/2010/NĐ-CP, 114/2010/NĐ-CP, 64/2012/NĐ-CP, 15/2013/NĐ-CP, 34/2013/NĐ-CP, 84/2013/NĐ-CP, 188/2013/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP); 4 Quyết định (87/2004/QĐ-TTg, 39/2005/QĐ-TTg, 09/2008/QĐ-TTg, 03/2012/QĐ-TTg); văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm 2 Thông tư (09/2009/TT-BXD, 02/2013/TT-BXD) và 1 Quyết định (34/2006/QĐ-BXD).

Văn bản hết hiệu hiệu lực một phần năm 2015 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 3 Nghị định (59/2007/NĐ-CP, 37/2010/NĐ-CP, 80/2014/NĐ-CP); văn bản do Bộ Xây dựng ban hành gồm 2 Thông tư (20/2010/TT-BXD, 08/2013/TT-BXD).

Xin vui lòng tải file đính kèm

BXD_09-QD-BXD_11012016.signed.pdf

Theo Bộ Xây dựng

744

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT