Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection

Tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-GĐ gửi các đơn vị về việc tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

Ngày 10/3/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BXD quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 29/7/2013 quy định Tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. Thông tư số 04/2016/TT-BXD đã có những thay đổi cơ bản, góp phần để công tác khen thưởng, tôn vinh công trình xây dựng chất lượng cao đi vào nề nếp, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chặt chẽ và hệ thống, trong đó nổi bật là bổ sung quy định về Giải thưởng gói thầu chất lượng cao và đối tượng được tham dự Giải thưởng (giám sát, thiết kế); bổ sung quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đạt được Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao, đặc biệt là nhà thầu thi công xây dựng.

Để đảm bảo việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan vận động các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng (chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát, thiết kế) đăng ký tham dự Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng, bao gồm: Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng, Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao, giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao.

Thông tin chi tiết liên hệ: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Điện thoại: (04). 39760271/ máy lẻ 447, 449 - Fax: (04). 39780303.

Nguồn: Công văn 19/BXD-GĐ

BXD_19-BXD-GD_15082016.doc

Theo Bộ Xây dựng

1520

Ý kiến

Chưa có ý kiến

Họ tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng (25/8/2021)

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn (21/8/2019)

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2019-2020 của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (10/7/2019)

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (30/7/2018)

Tổng kết thi hành Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị (9/7/2018)

Quyết định ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/9/2017)

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư (6/8/2017)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (19/7/2017)

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. (12/9/2016)

Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015. (14/1/2016)

 

MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT