Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
  • Danh sách câu hỏi và trả lời
    Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Văn Mạnh tại địa chỉ thư điện tử: honghaxn03@gmail.com hỏi về thí nghiệm vật liệu điện nước23/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh địa chỉ tại hòm thư điện tử utbinh2000@yahoo.com về công tác nghiệm thu17/10/2017Trả lời câu hỏi của Ông Phạm Trần Quang tại địa chỉ e-mail: phamtranquang_melinh@hanoi.gov.vn hỏi về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tạm để phục vụ thi công các công trình chính12/10/2017Trả lời đề nghị của ông Trần Văn Xuân về việc thực hiện công tác tư vấn giám sát4/10/2017Trả lời câu hỏi của bạn đọc thuong nguyen manh tại địa chỉ email: thuongcdxd@gmail.com về tư vấn giám sát vàthí nghiệm vật liệu20/9/2017Trả lời câu hỏi của bạn đọc Vũ Hồng Đức (ĐH Xây dựng) tại địa chỉ email: vuhongducxd92@gmail.com về Nhật ký thi công xây dựng công trình20/9/2017Trả lời câu hỏi vê phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình của độc giảLâm Vũ Phong tại hòm thư lamvuphongpmu@gmail.com31/8/2017Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công23/8/2017Trả lời câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Dũng tại địa chỉ email dung30x1gl@gmail.com15/8/2017Trả lời câu hỏi của nhà thầu SPCC có phòng thí nghiệm LAS-163 hỏi về thí nghiệm9/8/2017Trả lời câu hỏi của độc giả Ngô Ngọc Trường tại địa chỉ truongnn93@wru.vn hỏi về trách nhiệm đối với kết quả thí nghiệm chuyên ngành xây dựng19/7/2017Trả lời Ông Phạm Anh Tuấn về xác định cấp công trình.12/7/2017Trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA3/7/2017Trả lời thắc mắc của công ty SPCC về tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thực hiện công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng;3/6/2017Trả lời Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái về một số nội dung liên quan đến giám định tư pháp xây dựng2/6/2017Lập giải pháp giám sát và thực hiện các bước chỉ định thầu dự án26/5/2017Thành phần ký vào biên bản nghiệm thu công việc khi nhà thầu tư vấn là liên danh26/5/2017Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Hà Nội về nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình của tư vấn giám sát19/5/2017Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Quốc Chính tại địa chỉ thư điện tử: chinhk27@gmail.com hỏi về nghiệm thu công trình xây dựng24/4/2017Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh Trí, công tác tại Ban QLDA ĐTXD TP Phan Thiết hỏi về nghiệm thu công trình xây dựng21/4/2017
    Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An