Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
  • Danh sách câu hỏi và trả lời
    Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng27/3/2019Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình4/3/2019Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng.4/3/2019Trả lời ông Lê Quang Dũng (quangdung10286@gmail.com) về công trình bắt buộc thực hiện Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành.29/11/2018Trả lời bạn đọc Nguyễn Hải Anh tại địa chỉ thư điện tử(haianhn21@gmail.com) hỏi về phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật.25/7/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Bình tại địa chỉ thư điện tử : vanbinhks1990@gmail.com hỏi về về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định ATXD-BXD14/6/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Czecho tại địa chỉ thư điện tử: viettiep2009@gmail.com về thí nghiệm độ chặt san nền K85.7/6/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Tiểu Dũng tại địa chỉ thư điện tử:ngtieudung2016@gmail.com về việc áp dụng Ttêu chuẩn đánh giá cường độ bê tông16/5/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Vinh Hiển tại địa chỉ thư điện tử:Hien777@gmail.com về việc xác định cấp công trình Nhà văn phòng thuộc Nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược15/5/2018Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công.9/5/2018Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành.7/5/2018Trả lời Ông Nguyễn Văn Đức (ducbk82@gmail.com) về thủ tục thay đổi thiết kế19/4/2018Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28.19/4/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình3/4/2018Trả lời Ông Nguyễn Minh về xác định cấp công trình xây dựng26/3/2018Trả lời Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang về trưng cầu tổ chức giám định tư pháp xây dựng9/3/2018Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com,9/3/2018Trả lời thắc mắc về chỉ huy trưởng công trình của các thành viên liên danh8/3/2018Trả lời câu hỏi của bạn đọc Bùi Hà Nam14/11/2017Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình25/10/2017
    Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An