Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của bạn đọc Vũ Hồng Đức (ĐH Xây dựng) tại địa chỉ email: vuhongducxd92@gmail.com về Nhật ký thi công xây dựng công trình

  1. Nội dung câu hỏi:

  Xin hỏi quý Cục:

  Theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD có quy định về Nhật ký thi công xây dựng công trình.

  Đối với những ngày nghỉ kéo dài, nghỉ lễ, hoặc công trình gặp sự cố, công trình tạm dừng vì lí do bất kỳ, xin hỏi trong Nhật ký thi công có được ghi gộp ngày được không, ví dụ như trang 20 ghi "tạm dừng thi công do mưa từ ngày 20 - 25/7/2017" và trang 21 sẽ ghi ngày 26.

  Xin trân trọng cảm ơn!

  2. Nội dung trả lời:

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 25/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

  Vì vậy, nhà thầu có thể ghi gộp ngày trong trường hợp đã có sự chấp thuận của Chủ đầu tư./.


  Cục Giám định

  3354


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT