Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời thắc mắc về hồ sơ quản lý chất lượng công trình của độc giả Nguyễn Văn Tùng tại địa chỉ :tung34883@gmail.com

  Hỏi: Câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Tùng, Địa chỉ:Thị trấn Ân Thi - huyện Ân Thi - tỉnh Hưng Yên, Điện thoại: 0976656468, Email: tung34883@gmail.com

  Theo thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016:

  - Về nhật ký thi công xây dựng công trình không nói rõ hình thức đánh máy hay ghi chép nhật ký; chỉ nói CĐT và nhà thầu thỏa thuận về hình thức; nội dung trong nhật ký thi công; Vậy nếu chúng tôi và CĐT thỏa thuận nhật ký đánh máy in ra có hợp lý hay không;

  - Cũng trong thông tư 26 về nghiệm thu công việc xây dựng không đề cập tới Biên bản nghiệm thu nội bộ và Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc; Vậy nếu hồ sơ Quản lý chất lượng của chúng tôi thỏa thuận giữa CĐT và đơn vị thi công giờ có thể bỏ biên bản nghiệm thu nội bộ và Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc cho ngắn gọn; đỡ rườm rà, cồng kềnh hồ sơ được hay không.

  Trả lời:

  1. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng không quy định bắt buộc phải lập biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu trước khi nghiệm thu công việc xây dựng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công xây dựng phải gửi thông báo nghiệm thu công việc xây dựng cho người giám sát thi công xây dựng trước khi tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng.

  2. Về nội dung biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được quy định tại Điều 27 Nghị định số 46 và Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

  3. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định nhà thầu thi công xây dựng lập nhật ký thi công xây dựng và chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

  4. Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định bắt buộc chủ đầu tư lập 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình, ngoài ra còn hồ sơ nộp lưu trữ lịch sử của công trình theo quy định. Các bộ hồ sơ phục vụ các công tác khác thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.


  Cục Giám định

  15518


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT