Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Bình

  Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 357/SXD-QLXD ngày 05/3/2021 của Sở Xây dựng Thái Bình về việc đề nghị hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng


  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1260/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

  1. Theo nội dung nêu tại văn bản số 357/SXD-QLXD, công trình Nhà chung cư cao tầng có quy mô 18 tầng (Công trình), là công trình cấp I đã được Sở Xây dựng Thái Bình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng, được khởi công xây dựng ngày 20/8/2020. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì Công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định này.

  2. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng nêu văn bản số 357/SXD-QLXD là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

  Cục Giám định

  1526

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An