Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử

  Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (Cục Giám định) nhận được ý kiến của ông Nguyễn Phú Cường có địa chỉ emai: phucuong.xlmt@gmail.com hỏi: “dự án gồm 7 tòa nhà 25 tầng và biệt thự, liền kề, các khối nhà biệt thự và nhà liền kề nằm trong dự án, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có tham gia nghiệm thu đưa vào sử dụng không?”. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có trả lời như sau:

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 123 Luật Xây dựng 2014, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công trình xây dựng.

  Cục Giám định là Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ giao, không trực tiếp tham gia thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng.

  Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, đề nghị Ông nghiên cứu, thực hiện./.

  Cục Giám định

  2032

  Câu hỏi khác

  Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng của TKV (13/5/2021)

  Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Sở Xây dựng Thái Bình (29/4/2021)

  Hướng dẫn thẩm quyền nghiệm thu công trình xây dựng (18/3/2021)

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

   

  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT