Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng của TKV

  Ngày 11/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1564/BXD-GĐ gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hướng dẫn việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm do TKV làm Chủ đầu tư.


  Công trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm là công trình công nghiệp, cấp I do TKV làm Chủ đầu tư. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) để đưa công trình vào khai thác, sử dụng thì phải được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu. Công trình chỉ được đưa vào sử dụng sau khi được cơ quan có thẩm quyền nêu trên có Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư theo đúng quy định.

  Cục Giám định

  1230

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An