Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • V/v trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Phú Cường tại địa chỉ thư điện tử "phucuong.xlmt@gmail.com" qua trang thông tin điện tử

  Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (Cục Giám định) nhận được ý kiến của ông Nguyễn Phú Cường có địa chỉ emai: phucuong.xlmt@gmail.com hỏi: “dự án gồm 7 tòa nhà 25 tầng và biệt thự, liền kề, các khối nhà biệt thự và nhà liền kề nằm trong dự án, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có tham gia nghiệm thu đưa vào sử dụng không?”. Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có trả lời như sau:

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 123 Luật Xây dựng 2014, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công trình xây dựng.

  Cục Giám định là Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ giao, không trực tiếp tham gia thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng.

  Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, đề nghị Ông nghiên cứu, thực hiện./.

  Cục Giám định

  2866

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An