Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015

  Hỏi: (Nguyễn Văn Đông - nguyendong8887@gmail.com)

  Tôi đang thi công hạng mục đắp đất hai bên mang cống hộp K0+000-:-K0+010 (Khối lượng mỗi lớp đắp không nhiều). Vậy một ngày tôi nghiệm thu 10 lớp đắp, độ chặt K=0.90 từ K0+000-:-K0+010 thì có được không? và chỉ làm 01 biên bản nghiệm thu nội bộ, 01 phiếu yêu cầu nghiệm thu, 01 biên bản nghiệm công việc xây dựng cho 10 lớp đắp thì có phù hợp không?

  Trả lời:

  1. Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ- CP, nhà thầu thi công xây dựng trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

  2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công.

  Cục Giám định

  4173

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An