Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công.

  Ngày 03/5/2018, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  Nội dung và quy cách của mẫu dấu bản vẽ hoàn công được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Trường hợp cần bổ sung các nội dung thông tin ngoài quy định tại mẫu dấu bản vẽ hoàn công cho phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng tại công trình, Chủ đầu tư và Tổng thầu/Nhà thầu thỏa thuận trên cơ sở các điều khoản quy định tại Hợp đồng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

  Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, đề nghị Quý độc giả nghiên cứu, thực hiện./.

  Cục Giám định

  3405

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An