Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Việc sử dụng các ngôn ngữ khác trong soạn thảo hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

  Hỏi: (An Thị Thùy Trang - an.trang.nuce@gmail.com)

  Công ty tôi là công ty nước ngoài, đang làm nhà thầu thi công xây dựng cho chủ đầu tư cũng là công ty nước ngoài đầu tư dự án vào Việt Nam. Tuy nhiên hiện tại theo các quy định của pháp luật trong xây dựng của Việt Nam không còn có quy định về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ hoàn thành công trình. Vậy cho tôi hỏi, nếu thế thì ngôn ngữ mà chúng tôi dùng để lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng có thể sử dụng ngôn ngữ mà chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận với nhau trong hợp đồng thi công xây dựng và không phải nhất thiết tiếng Việt hoặc tiếng Anh đúng không?

  Trả lời:

  Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng không quy định về ngôn ngữ trong hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. Việc luật không quy định vấn đề này tức là không cấm việc sử dụng các ngôn ngữ khác trong soạn thảo hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.


  Cục Giám định

  1120

  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT BĐS công nghiệp Nghệ An Khu công nghiệp Nghệ An Dự án đầu tư Nghệ An Chính sách thu hút đầu tư, bảng giá đất công nghiệp tỉnh Nghệ An