Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Cách xác định cấp công trình chính của một Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD

Hỏi: Câu hỏi của độc giả Hoàng Thọ Tâm tại địa chỉ (hoangthotam@gmail.com) về cách xác định cấp công trình chính của một Bệnh viện đa khoa hạng 1 theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Trả lời:

Cấp công trình của một công trình độc lập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Công trình chính như trong thư hỏi của Ông có quy mô công suất riêng nên khi xác định cấp của công trình này thì phải xác định cấp công trình theo quy mô công suất (lấy quy mô 200 giường của khối nhà) và quy mô kết cấu (theo các thông số: tổng diện tích sàn, số tầng cao, số tầng ngầm của khối nhà); sau đó lấy cấp lớn nhất xác định được làm cấp công trình nàyCục Giám định

827MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT