Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời thắc mắc quy định phân cấp công trình

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Đặng Anh Tuấn có địa chỉ thư điện tử danhtuan2009@gmail.com ngày 28/2/2017, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) thuộc danh mục hàng hóa có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt. Theo quy định tại Bảng 1.2 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì kho chứa VLNCN lưu động là công trình cấp II với mọi quy mô. Vì vậy, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu đồng thời chuyển ý kiến của độc giả đến Cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương là Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này xem xét

(Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng)


Cục Giám định

1423MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT