Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
 • Thành phần ký vào biên bản nghiệm thu công việc khi nhà thầu tư vấn là liên danh

  Câu hỏi của bạn Trần Quốc ABC tại hòm thư quocbqlntm@gmail.com hỏi

  Tôi đang phụ trách bộ phận tài vụ tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, là đơn vị đại diện Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án, ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình. Nhà thầu tư vấn là nhà thầu liên danh, có phụ lục hợp đồng phân chia khối lượng thực hiện việc giám sát cụ thể cho từng thành viên trên khối lượng xây lắp, cụ thể: Từ Km00 -> Km 4 là Nhà thầu tư vấn giám sát số 1; Từ Km 4 -> Km 8 là Nhà thầu tư vấn giám sát số 2.

  Khi Nhà thầu xây lắp nghiệm thu khối lượng công việc tại (Km 0 -> Km 2) thuộc Nhà thầu tư vấn số 1 quản lý. Vậy tôi xin hỏi, trách nhiệm ký vào biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, thì từng thành viên trong liên danh của đơn vị tư vấn giám sát phải ký vào biên bản nghiệm thu đó hay chỉ có Nhà thầu tư vấn số 1 ký?

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

  Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014, trường hợp bên nhận thầu là liên danh thì phải có thỏa thuận liên danh, các bên phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc. Vì vậy, theo quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành và bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đối với phần công việc do mình thực hiện.


  Cục Giám định

  5575

  Câu hỏi khác

  Mức tiền bảo hành trong hợp đồng đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng (29/5/2020)

  Giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 (29/5/2020)

  Trả lời câu hỏi của bạn Lê Thanh Trung tại hòm thư trungqldaqn@gmail.com về thực hiện Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (24/10/2019)

  Nghiệm thu công việc xây dựng (23/7/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

  Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

  Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

  Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

  Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28. (19/4/2018)

   


  MẠNG KIỂM ĐỊNH
  CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM


  Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT