Chủ đề:

Thành phần ký vào biên bản nghiệm thu công việc khi nhà thầu tư vấn là liên danh

Câu hỏi của bạn Trần Quốc ABC tại hòm thư quocbqlntm@gmail.com hỏi

Tôi đang phụ trách bộ phận tài vụ tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, là đơn vị đại diện Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án, ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn giám sát thi công công trình. Nhà thầu tư vấn là nhà thầu liên danh, có phụ lục hợp đồng phân chia khối lượng thực hiện việc giám sát cụ thể cho từng thành viên trên khối lượng xây lắp, cụ thể: Từ Km00 -> Km 4 là Nhà thầu tư vấn giám sát số 1; Từ Km 4 -> Km 8 là Nhà thầu tư vấn giám sát số 2.

Khi Nhà thầu xây lắp nghiệm thu khối lượng công việc tại (Km 0 -> Km 2) thuộc Nhà thầu tư vấn số 1 quản lý. Vậy tôi xin hỏi, trách nhiệm ký vào biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, thì từng thành viên trong liên danh của đơn vị tư vấn giám sát phải ký vào biên bản nghiệm thu đó hay chỉ có Nhà thầu tư vấn số 1 ký?

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014, trường hợp bên nhận thầu là liên danh thì phải có thỏa thuận liên danh, các bên phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc. Vì vậy, theo quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành và bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đối với phần công việc do mình thực hiện.


Cục Giám định

1648MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN

Quảng bá thông tin

Quảng bá thông tin

Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT