Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28.

Ngày 02/4/2018, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi của Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về căn cứ nghiệm thu bê tông dựa vào Rn ≠ R28. Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, theo yêu cầu của thiết kế mác thiết kế của bê tông có thể quy định ở tuổi 28, 90, 180 ngày, trong trường hợp bạn hỏi, người thiết kế đã lựa chọn R28 cho tính toán.

Việc thí nghiệm kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông ở tuổi 28 ngày là căn cứ để kết luận cường độ bê tông có đạt mác thiết kế hay không để nghiệm thu chính thức bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Trường hợp thực tế thi công, ngày nén mẫu không trùng với R28 do điều kiện khách quan thì đơn vị thi công cần xin ý kiến tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, căn cứ các yêu cầu kỹ thuật và ý kiến các bên, trình chủ đầu tư để xem xét, quyết định
Cục Giám định

921

Câu hỏi khác

Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình (3/4/2018)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com, (9/3/2018)

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình (25/10/2017)

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh địa chỉ tại hòm thư điện tử utbinh2000@yahoo.com về công tác nghiệm thu (17/10/2017)

Trả lời câu hỏi của Ông Phạm Trần Quang tại địa chỉ e-mail: phamtranquang_melinh@hanoi.gov.vn hỏi về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tạm để phục vụ thi công các công trình chính (12/10/2017)

Trả lời câu hỏi vê phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình của độc giảLâm Vũ Phong tại hòm thư lamvuphongpmu@gmail.com (31/8/2017)

Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công (23/8/2017)

Thành phần ký vào biên bản nghiệm thu công việc khi nhà thầu tư vấn là liên danh (26/5/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT