Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh Trí, công tác tại Ban QLDA ĐTXD TP Phan Thiết hỏi về nghiệm thu công trình xây dựng

Theo nội dung Email của công dân Nguyễn Minh Trí làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết địa chỉ trixd24@gmail.com hỏi về nghiệm thu công trình xây dựng, sau khi nghiên cứu Cục Giám định Nhà nước về chất lượng CTXD có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, công trình xây dựng phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Trong quá trình thi công xây dựng, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu theo nội dung quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Khi hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Điều 9 Thông tư số 26/2016/TT-BXD và chủ đầu tư gửi văn bản theo mẫu số 02 Phục lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD đến cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP để kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng theo quy định.

Cục Giám định

984

Câu hỏi khác


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT