Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
State authority for construction quality inspection
Chủ đề:

Trả lời câu hỏi của Ông Phạm Trần Quang tại địa chỉ e-mail: phamtranquang_melinh@hanoi.gov.vn hỏi về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tạm để phục vụ thi công các công trình chính

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) nhận được câu hỏi từ email phamtranquang_melinh@hanoi.gov.vn ngày 02/10/2017 về việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tạm để phục vụ thi công các công trình chính. Sau khi nghiên cứu câu hỏi, căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Cục Giám định có ý kiến như sau:

1. Trường hợp công trình tạm được thi công trước ngày 01/01/2015, Chủ đầu tư thực hiện theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2003.

2. Đối với công trình tạm được thi công sau ngày 01/01/2015, theo quy định của Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính là đối tượng được miễn phép xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (nếu cần thiết), thực hiện xây dựng công trình tạm theo thiết kế, dự toán xây dựng được duyệt và phá dỡ, thu dọn công trình xây dựng tạm (nếu không phù hợp quy hoạch được duyệt) theo quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Cục Giám định, trân trọng gửi tới Ông để biết./.

Cục Giám định

928

Câu hỏi khác

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiếu gửi qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (27/3/2019)

Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về nhật ký thi công xây dựng công trình (1/3/2019)

Trả lời cầu hỏi của ông Nguyễn Dũng có địa chỉ email lionking482010@gmail.com về điều kiện năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. (1/3/2019)

Trả lời câu hỏi của Ông Hoàng Dũng Mạnh (hoangdungmanh@gmail.com) về quy định các nội dung trong Mẫu dấu bản vẽ hoàn công. (9/5/2018)

Trả lời ông Nguyễn Đức Hoàng tại địa chỉ thư điện tửhoang.nguyenduc@hbc.vnliên quan đến vấn đề nghiệm thu công trình, hoàn thành & bàn giao đưa vào sử dụng vận hành. (7/5/2018)

Trả lời Ông Phạm Văn Việt (viet54xd4@gmail.com) về nghiệm thu bê tông R>28. (19/4/2018)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc Tại địa chỉ email: dinhsonson2@gmail.com về hồ sơ hoàn thành công trình (3/4/2018)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của độc giả Phạm Minh Bằng tại địa chỉ thư điện tử : messi245013@gmail.com, (9/3/2018)

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Minh Trí về công tác tổ chức nghiệm thu công trình (25/10/2017)

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh địa chỉ tại hòm thư điện tử utbinh2000@yahoo.com về công tác nghiệm thu (17/10/2017)

 


MẠNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUẢNG BÁ THÔNG TIN
Chung cư Vinh Chợ nhà đất Vinh GRUUSOFT